XII Polish Iaido and Jodo Open Championships 2018 [ENG]

Polish Kendo Federation Iaido and Jodo Bu together with Kobudo Kenkyukai dojo have a great pleasure to invite you to:

XII Polish Iaido and Jodo Open Championships 2018

Teachers:
Robert Rodriguez, 7. dan iaido kyoshi, 6. dan jodo renshi
Krzysztof Górnicki, 6. dan iaido renshi
Andrew Watson, 6. dan iaido renshi, 6. dan jodo renshi
Henry Schubert, 6. dan iaido renshi, 6. dan jodo

Location:
Sporthall Otmęt in krapkowice
ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice, Poland

Organization:
Jodo Bu: jodo@kendo.pl
Iaido Bu: iaido@kendo.pl
local organizer: Maciej Aleksandrowicz, macalexkalex@gmail.com

Registration:
Club registration through .xls form will start on 1. march 2018.
Please send completed forms to: jodo@kendo.pl

Schedule:
Jodo Championships
Thu, 24/05
10:00 – 18:00 jodo seminar
Fri, 25/05
9:00 – 12:00 XII Polish Jodo Open Championships
12:00 – Finals
12:30 – Closing ceremony
13:15 – 14:00 jodo examinations

Iaido Championships
Fri, 25/05
15:00 – 19:00 iaido seminar
Sat, 26/05
9:00 – 18:00 XII Polish Iaido Open Championships
16:00 – Finals
17:00 – Closing ceremony
Sun, 27/05
9:00 – 12:00 iaido seminar
12:30 – 14:00 iaido examinations

Examinations:
To enter the examinations you will need to present a written permission from your national Kendo/Iaido/Jodo federation:

Jodo up to 3rd Dan (inclusive), Fri at about 13:15
Iaido up to 3rd Dan (inclusive), Sun at about 12:30
application for exams via club registration form
prices according to the PKF and EKF

Kyu grades:
5 kyu, examination 15 zł, registration 20 zł
4 kyu, examination 20 zł, registration 20 zł
3 kyu, examination 30 zł, registration 30 zł
2 kyu, examination 40 zł, registration 40 zł
1 kyu, examination 50 zł, registration 50 zł

Dan grades:
1 dan, examination 60 zł/15 Euro, registration 80 zł/20 Euro
2 dan, examination 80 zł/20 Euro, registration 120 zł/30 Euro
3 dan, examination 120 zł/30 Euro, registration 200 zł/50 Euro

Accomodation:
Dom Wypoczynkowy Sportowiec
Hotel Zamkowy Młyn
Sleeping in a dojo (sleeping bag/matrace/etc.)

Reservation done through the organizer after registration starts.

Other possibilities: http://krapkowice.pl/98/baza-noclegowa.html

* prices with registration before 30.04.2017
** prices with registration after 30.04.2017
*** prices with no registration
**** Hotel Sportowiec has 65 sleeping places, first come-first sarved rule applies

jodo seminar (Thu, champs fee is included): 100 zł* / 120 zł** / 140 zł***
iaido seminar (Fri + Sun, champs fee is included): 100 zł* / 120 zł** / 140 zł***
iaido seminar (Fri OR Sun, champs fee is NOT included): 50 zł * / 60 zł** / 70 zł***
individual jodo championship fee: 30 zł* / 40 zł** / 50 zł***
individual iaido championship fee: 30 zł* / 40 zł** / 50 zł***
team jodo championships: 30 zł* / 40 zł**
team iaido championships: 30 zł* / 40 zł**

XII Otwarte Mistrzostwa Polski Iaido i Jodo 2018 [PL]

Komisja Iaido oraz Komisja Jodo wraz z klubem Kobudo Kenkyukai mają ogromną przyjemność zaprosić na:

XII Otwarte Mistrzostwa Polski Iaido i Jodo 2018

Nauczyciele:
Robert Rodriguez, 7. dan iaido kyoshi, 6. dan jodo renshi
Krzysztof Górnicki, 6. dan iaido renshi
Andrew Watson, 6. dan iaido renshi, 6. dan jodo renshi
Henry Schubert, 6. dan iaido renshi, 6. dan jodo

Miejsce:
Hala Widowiskowo-Sportowa Otmęt w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice

Organizatorzy:
Komisja Jodo: jodo@kendo.pl
Komisja Iaido: iaido@kendo.pl
Organizator lokalny: Maciej Aleksandrowicz, macalexkalex@gmail.com

Rejestracja:
Rejestracja klubowa przez formularz (Excel): Rejestracja rozpocznie się 1. marca 2018 r.
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: jodo@kendo.pl

Plan Mistrzostw 2018:
Mistrzostwa Jodo
Czwartek, 24/05
10:00 – 18:00 trening jodo
Piątek, 25/05
9:00 – 13:00 XII Otwarte Mistrzostwa Polski Jodo
12:00 – Finały
12:30 – Oficjalne zamknięcie
13:15 – 14:00 egzaminy jodo

Mistrzostwa Iaido
Piątek, 25/05
15:00 – 19:00 trening iaido
Sobota, 26/05
9:00 – 18:00 XI Otwarte Mistrzostwa Polski Iaido
16:00 – Finały
17:00 – Oficjalne zamknięcie
20:00 sayonara party
Niedziela, 287/05
9:00 – 12:00 trening iaido
12:30 – 14:00 egzaminy iaido

Egzaminy:
Do egzaminów dopuszczone zostaną osoby posiadające aktualne licencje PZKendo oraz zgodę instruktora klubowego lub macierzystej organizacji Kendo w przypadku gości z zagranicy. Planujemy egzaminy:
– na stopnie Jodo do 3. Dan włącznie, piątek 25.05 od godziny 13:15 do godziny 14:00
– na stopnie Iaido do 3. Dan włącznie, niedziela od godziny 12:15 do około godziny 13:15
Aplikacje na egzaminy prosimy składać poprzez formularz zgłoszeń klubowych, opłaty za egzaminy w/g cennika PZKendo (stopnie Kyu) oraz EKF (stopnie Dan).

Stopnie Kyu:
5 kyu, aplikacja 15 zł, rejestracja 20 zł
4 kyu, aplikacja 20 zł, rejestracja 20 zł
3 kyu, aplikacja 30 zł, rejestracja 30 zł
2 kyu, aplikacja 40 zł, rejestracja 40 zł
1 kyu, aplikacja 50 zł, rejestracja 50 zł

Stopnie Dan:
1 dan, aplikacja 60 zł/15 Euro, rejestracja 80 zł/20 Euro
2 dan, aplikacja 80 zł/20 Euro, rejestracja 120 zł/30 Euro
3 dan, aplikacja 120 zł/30 Euro, rejestracja 200 zł/50 Euro

Noclegi:
Dom Wypoczynkowy Sportowiec
Hotel Zamkowy Młyn
Nocleg na sali (własny śpiwór i karimata)

Rezerwacje miejsc przez organizatora.

Inne możliwości noclegu: http://krapkowice.pl/98/baza-noclegowa.html

Opłaty:
*ceny w przypadku zgłoszeń do 30.04.2017 włącznie
**ceny w przypadku zgłoszeń po 30.04.2017
***ceny w przypadku braku zgłoszeń
**** Hotel Sportowiec dysponuje 65 miejscami noclegowymi, obowiązuje zasada „zgłoszenie – miejsce”

konsultacje jodo (czwartek, wraz z opłatą za start indywidualny): 100 zł* / 120 zł** / 140 zł***
konsultacje iaido (piątek + niedziela, wraz z opłatą za start indywidualny): 100 zł* / 120 zł** / 140 zł***
konsultacje iaido (piątek LUB niedziela, BEZ opłaty za start indywidualny): 50 zł * / 60 zł** / 70 zł***
opłata startowa w indywidualnych mistrzostwach jodo: 30 zł* / 40 zł** / 50 zł***
opłata startowa w indywidualnych mistrzostwach iaido: 30 zł* / 40 zł** / 50 zł***
opłata startowa dla jednej drużyny w drużynowych mistrzostwach jodo: 30 zł* / 40 zł**
opłata startowa dla jednej drużyny w drużynowych mistrzostwach iaido: 30 zł* / 40 zł**